Kir ýuwujy maşynyň şaýlary
0 Teswirler

Kir ýuwujynyň klapany

90 TMT
Sebede goş
0 Teswirler

Kir ýuwujynyň nasosy (gowusy)

156 TMT
Sebede goş
0 Teswirler

Kir ýuwujy üçin suw üpjünçilik şlangy

40 TMT
Sebede goş
0 Teswirler

Kir ýuwujynyň şlangy №5

120 TMT
Sebede goş
Sowadyjynyň şaýlary
0 Teswirler

Sowadyjynyň freon şlangy

150 TMT
Sebede goş
Et üweýjiniň şaýlary
0 Teswirler

Et üweýjiniň şnegynyň korpusy

70 TMT
Sebede goş
0 Teswirler

Нож для мясорубки №32

190 TMT
Sebede goş
0 Teswirler

Et üweýji

50 TMT
Sebede goş
0 Teswirler

Et üweýjiniň şnegynyň waly

50 TMT
Sebede goş
0 Teswirler

Нож для мясорубки №12

80 TMT
Sebede goş
0 Teswirler

Et üweýjiniň uly şesternasy

30 TMT
Sebede goş